Algemene voorwaarden

Juridische informatie

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna: “Santander”), en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30076284. Santander is gevestigd in Utrecht aan de Winthontlaan 171 en is een dochtermaatschappij van Santander Consumer Finance S.A..Santander ontwikkelt reeds meer dan 20 jaar financiële producten voor consumenten in Nederland.

Als lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) onderschrijft Santander de door de VFN opgestelde gedragsregels. Alle leden van de VFN zijn specialist op het gebied van consumptief krediet en streven naar een verantwoorde en betrouwbare kredietverlening voor hun klanten. Voor meer informatie: www.vfn.nl

Santander is een financiële dienstverlener zoals beschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en beschikt over een vergunning, met registratienummer 12011170, om consumptief krediet en aanvullende producten aan consumenten aan te bieden, dan wel te bemiddelen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op naleving van de Wft.

Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel.

Execution only dienstverlening

Bij Santander sluit u rechtstreeks producten af, zonder tussenkomst van een adviseur. Meer over execution only.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Algemene Voorwaarden Nabestaandenbescherming

Algemene Voorwaarden PIN

Dienstverleningsdocument

Privacy statement

Santander Privacy Statement